+47 41 46 03 73 marit@akslen.net

No Title

No title

Own technique
165 x 107 x 5 cm

© Marit Helen Akslen