+47 41 46 03 73 marit@akslen.net

Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Soon ready for my next exhibition together with Geir M Brungot at Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Opening on the 17th of febr 2018

Snart klar for mi neste utstilling som er i lag med Geir M Brungot i Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal. Opnar laurdag 17. febr 2018